Login

Stressmestring - tre grep du kan ta nå 💪

  • Kjenner du ofte på indre uro?
  • Er du stresset men trøtt samtidig?
  • Er du fysisk, mentalt og/eller emosjonelt sliten?
  • Opplever du problemer med søvnen?
  • Har du plagsomme symptomer (men legen kan ikke finne noe galt)?
  • Har du fått diagnostisert autoimmun sykdom?

Om du svarer ja på en eller flere av spørsmålene over, er det sannsynlig at du har en for høy stressbelastning i livet ditt - en belastning som er over det hjernen og kroppen din tåler - og at du har blitt, eller står i fare for å bli - syk av stress. Lenger nede i artikkelen deler jeg tre ting du kan begynne med for å motvirke stress. 

 

Stadier av stress og utbrenthet

Psykolog Herbert Freudenberger har utviklet en 5 stadie modell av utbrenthet som ofte blir brukt for å beskrive forskjellige grader av stress og utbrenthet. (Les mer om den HER). Modellen viser det vi ofte ser;  vi får symptomer og blir syke av stress lenge før vi blir utbrent.

De første stadiene i modellen kjennetegnes ved at man brenner “for mye” - kroppen går på høygir - og man har høye nivåer av stresshormoner som kortisol og adrenalin. Mange kjenner seg “oppgiret” eller urolige. Det første stadiet av stress kan kjennes godt å være i, man har mye energi og får kanskje også gjort mye. Man kan gjerne få en følelse av mestring. Men kroppen kan ikke fortsette å prestere på toppnivå. 

 

Blir man lenge nok i de første stadiene av stress uten at nervesystemet får roet seg ned og kroppen får hentet seg inn igjen, kan man “brenne ut”. For mange er det først i de senere stadiene av utbrenthet at de opplever den overveldende utmattelsen. Stresshormonet kortisol, som til nå har vært forhøyet - blir gjerne lavere enn normalt. Man har ikke mer å gi. Lite krefter og lite energi er vanlig. Det kan bli vanskelig å konsentrere seg, og huske ting. Små anstrengelser som man tidligere tålte fint, kan gi forverring av formen og ta lang tid å hente seg inn igjen fra. Mange beskriver at de blir sensitive for lyder, lys og andre inntrykk. Noen kan få symptomer på depresjon, men også angst eller andre psykiske plager er vanlige.

 

Forebygg stress 

Det aller viktigste du kan gjøre når det kommer til stress er å forebygge, det er da du får aller mest igjen for tiltakene du setter inn. Det er også viktig å ta symptomene på alvor tidlig når de dukker opp. Jo lenger du går med for høy stressbelastning, og jo sykere du bli - jo lengre tid vil det ta for deg å bli frisk.

En del av dem som opplever å bli syke av stress kan kjenne på skam for at de lot det "gå så langt". Det er viktig å vite at det er vanskelig for de aller fleste å se selv når de er på vei mot en smell - man blir på en måte fartsblind til det økende tempoet og stressbelastningen. Derfor kan det være veldig lurt å begynne med stressforebygging før du føler at du må. 

 

Hvor lang tid tar det å bli frisk av utbrenthet?

Mange lurer på hvor lang tid det tar å blir frisk fra utbrenthet. Dette er veldig individuelt, og handler om flere ting. Hvor syk du er når du begynner å ta grep er en viktig faktor - om du klarer å bremse før det går alt for langt. En annen faktor er hvor store endringer du får til å gjøre for å bli bedre. Generelt kan man si at det kan ta alt fra noen måneder, til halvannet år å bli frisk igjen etter utbrenthet. For dem som befinner seg i de første nivåene av stress - og ikke har blitt utbrenthet enda, går det raskere. Om du kjenner at du bør begynne å ta grep, kan jeg anbefale kurset mitt "Tilbake fra stress og utbrenthet". Kurset gir deg alt du trenger av kunnskap og verktøy - fra A til Å, for å bremse og snu stress, og komme tilbake etter stressrelaterte helseplager. Kurset har også fokus på å forebygge tilbakefall.   

 

Målet for de fleste som har blitt syke av stress er å få tilbake en hverdag med god helse, hvor man kan trives og igjen kjenne på overskudd. Et like viktig mål er å bli værende der, å ikke bli fartsblind igjen, slik at man får tilbakefall. Å bli kvitt slitsomme symptomer som legger en skygge over hverdagen og hemmer livskvaliteten er en stor motivasjon for mange. Å igjen kjenne på ro og på glede. Når man er syk kan det i perioder være vanskelig å se at dette er oppnåelig - men alle kan bli bedre av stressrelaterte helseplager!

 

Tre grep for en friskere hverdag

For deg som ønsker å begynne å ta noen grep mot en friskere hverdag med bedre stressmestring har jeg tre ting du kan starte med:

 

 1. Ta tak i stressorene dine. 

Stressorer er et begrep for alt som stresser oss. Vi deler dem gjerne inn i indre og ytre stressorer. De indre er de som kommer fra din egen kropp, og egne tanker. De ytre kommer utenfra. Noen eksempler på indre stressorer kan være; perfeksjonisme, grubling/bekymring, et gammelt traume som sitter i kroppen eller tendensen til “people pleasing”. Ytre stressorer kan være høy arbeidsbelastning, dårlig arbeidsmiljø, en skadelig relasjon eller et sykt barn. Listen kan være lang. Jo mer stressorer du har - både store og små, desto høyere er sjansen for å bli overbelastet.  

For å begynne å jobbe med dette punktet kan det være lurt å skrive ned de stressorene du kommer på. Deretter ser du på hvilke av disse du har kontroll over - det vil si de du har mulighet til å endre på.

De stressorene du har kontroll over kan du begynne å jobbe med å redusere. Jo mer du klarer å redusere - jo raskere vil du begynne å komme deg igjen. 

 

2. Prøv meditasjon

 Meditasjon, og da særlig mindfulness meditasjon, er mye forsket på i forbindelse med stress. Om du praktiserer meditasjon jevnlig roer du tankespinn og vil få mer kontroll på hvor du vender ditt fokus, noe som er svært nyttig når det kommer til stress. Ofte er det ikke bare en situasjon som stresser, men også våre tanker rundt situasjonen. Meditasjon hjelper deg også å være mer tilstede i øyeblikket her og nå, og mindre i fortid og fremtid. Det hjelper oss også med å akseptere ting som vi ikke kan gjøre noe med, og la de ligge. Jeg har som mål å meditere daglig - og kjenner godt når jeg nedprioriterer dette!

Ønsker du å prøve ut meditasjon men ikke helt vet hvor du skal begynne, kan jeg anbefale Stressportalen, med over 35 forskjellige meditasjoner 🧘‍♀️ 

 

3. Gjør noe lystbetont 

Det trenger ikke å være lenge, eller hele tiden. Men det er likevel viktig å gjøre noe som kan gi deg glede - helst hver dag. Det kan være en hobby, å være sammen med en venn eller å gjøre det fint rundt deg. Positive opplevelser styrker vår motstandsdyktighet mot stress. Det kan løfte humøret og hjelpe oss å begrense tanker om jobb eller andre ting som stresser oss. Et mer positivt humør kan hjelpe deg til å se løsninger istedenfor problemer, og gi deg motivasjon til å jobbe mot en mer stressfri hverdag.