Login

Lei meg inn til din bedrift!

 

Stressrelaterte helseplager er årsak til mange sykemeldinger, derfor er opplæring spesielt rettet mot å øke ansattes kompetanse på stressmestring viktig i de fleste bedrifter. 

Igjennom inspirerende og positive foredrag gir jeg kunnskapen man trenger for å redusere det kroniske stresset og skape mer overskudd!

Jeg har lang erfaring med undervisning og kan skreddersy opplegg til dine behov - om du ønsker en time, et heldagsopplegg eller at vi møtes over tid for å jobbe i dybden.

Eksempel på foredrag og kurs:

  • Mindre stress -mer overskudd

  • Selvmedfølelse er en superkraft

  • Bedre stressmestring med mindfulness

  • Hjelper - hjelp deg selv først 

Stoler og bord