Login

Lei meg inn til din bedrift

 

Stoler og bord

Stressrelaterte plager blir vanligere og kan være årsak til lavere produksjon, lavere trivsel og sykemeldinger. Opplæring spesielt rettet mot å øke ansattes kompetanse på stressmestring er viktig i de fleste bedrifter. 

Igjennom inspirerende og positive foredrag gir jeg kunnskapen man trenger for å redusere det kroniske stresset og skape mer overskudd.

Jeg har lang erfaring med undervisning og kan skreddersy opplegg til dine behov.

 

Eksempel på foredrag og kurs:

  • Hvordan oppnå mindre stress - og mer overskudd

  • Selvmedfølelse er en superkraft for stressmestring

  • Bedre stressmestring med mindfulness