Login

Salgsbetingelser

Innledning

Dette kj√łpet er regulert av de nedenst√•ende standard salgsbetingelser for forbrukerkj√łp av varer over Internett. Forbrukerkj√łp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkj√łpsloven, markedsf√łringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig p√• www.lovdata.no. Vilk√•rene i denne avtalen skal ikke forst√•s som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelt s√¶rskilt avtalte vilk√•r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, g√•r det som s√¶rskilt er avtalt mellom partene foran, s√• fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kj√łp av varer mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Liv Kari Selland, [email protected], org.nr. 931 852 205, og betegnes i det f√łlgende som selger/selgeren.

Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f√łlgende som kj√łper/kj√łperen. Avtalen inng√•s direkte med kj√łper, og det er ikke anledning til √• overdra avtalen til en annen akt√łr. Bruksrettighetene som f√łlger av avtalen gjelder kun med den opprinnelige kj√łper for en (1) bruker. P√•loggingsinformasjon er personlig og skal kun benyttes av kj√łper.

Alle varer solgt p√• psykologliv.no leveres digitalt over internett, og betegnes i det f√łlgende som ‚Äútjenesten(e)‚ÄĚ, ‚Äúvaren(e)‚ÄĚ, eller ‚Äúprodukt(ene)‚ÄĚ.

3. Om tjenestene

Tjenestene på psykologliv.no er ikke helsetjenester. Kontakt din fastlege eller annet helsepersonell dersom du trenger medisinsk hjelp. 

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kj√łper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f√łr kj√łpet ikke har informert om, skal kj√łper ikke b√¶re.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

Bindingstid

Bindingstid er kun relevant for abonnement i Stressportalen. Stressportalen tilbyr 7 dagers gratis pr√łveperiode, og kunden kan i l√łpet av denne perioden si opp abonnementet uten kostnad.¬†

Abonnementsperiodene i Stressportalen er 1 måned, 3 måneder, og 12 måneder.

Abonnement ut over de 7 dagene gratis pr√łveperiode l√łper i den perioden kunden har inng√•tt abonnement for. Abonnement vil automatisk fornyes for tilsvarende abonnementsperiode kunden har n√•r en periode abonnementsperiode er over.

Oppsigelsestid

Når kunden avslutter abonnementet i Stressportalen har kunden tilgang ut inneværende abonnementsperiode, og vil ikke bli trukket etter dette.

Ved oppsigelse vil ikke kunden få refundert for gjenværende abonnementsperiode.

6. Betalingen

Betaling skjer via Mastercard eller Visa gjennom tjenesten Stripe. Nettverkskommunikasjon mellom kj√łper, psykologliv.no, og Stripe er kryptert.

Kj√łpesum vil bli trukket fra kj√łpers Visa eller Mastercard i det √łyeblikk handelen gjennomf√łres.

Informasjon om transaksjon og betalingskort behandles kun av Stripe. Selger har ikke på noe tidspunkt tilgang til denne informasjonen.

Avslutte medlemskap

Faste betalinger i Stressportalen hånteres av Vipps og Stripe.

Oppsigelse av abonnement tegnet via Vipps gj√łres i Vipps-appen.

Oppsigelse av abonnement tegnet via Stripe gj√łres via medlemmets personlige side i Stressportalen.

Alternativt kan abonnement tegnet via Vipps eller Stripe avsluttes ved √• sende en epost til [email protected]

7. Levering

Kj√łper har tilgang til tjenesten i det handelen er gjennomf√łrt. Tjenesten gj√łres tilgjengelig p√• psykologliv.no.

8. Bruk av tjenestene

Bruk av tjenestene innbefattet i denne avtalen skjer p√• kj√łpers risiko. Liv Selland p√•tar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller krav som en konsekvens av bruk av tjenestene.¬†

9. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kj√łperen angre kj√łpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kj√łperen m√• gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner √• l√łpe med forbehold at tjenesten ikke er tatt i bruk. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender p√• en l√łrdag, helligdag eller h√łytidsdag forlenges fristen til n√¶rmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt f√łr utl√łpet av fristen. Kj√łper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen b√łr derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kj√łperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tr√•d med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er n√łdvendig for at selgeren skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kj√łperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n√łdvendig for at selger skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les mer om personvern på psykologliv.no

11. Konfliktl√łsning

Klager rettes til selger epost - [email protected] -¬† innen rimelig tid. Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kj√łperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig¬† p√•¬† telefon 23¬† 400¬† 600¬† eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan ogs√• brukes hvis du √łnsker √• inngi en klage. Det er s√¶rlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.