Login

#18 Å være deg selv. Hva det har å si for selvfølelse, identitet og overskudd + 6 tips til deg som vil vise mer av den du er

Å ikke være oss selv handler ofte om frykt for å være sårbare. Det handler om at det vi viser utad til verden ikke stemmer overens med våre tanker, følelser, verdier eller vår personlighet. Vi adopterer et bilde som stemmer mer overens med det vi opplever er ytre forventninger, enn den personen vi innerst inne kjenner at vi er.

Det kan være mange grunner til at vi setter på oss maskene våre 🎭

Noen ganger har det med oppveksten vår å gjøre - hva vi er opplært til og/eller hvordan vi har observert at foreldrene våre har vært. Men det er ikke bare våre foreldre som har formet oss. Måter vi er på kan også ha med opplevelser vi har hatt i barndommen eller senere. Kanskje vi har blitt sviktet, forlatt eller påført skam for den vi er.

Maskene våre kan også handle om gruppene vi er i. Dersom det er sterke forventninger og kanskje også forskjellige former for psykologisk straff for dem som avviker kan det å være mer åpen, og vise seg selv oppleves ekstra risikabelt (og kanskje heller ikke alltid fornuftig).

Å våge å være mer autentisk kan ha store fordeler for oss. Vi lever mer i tråd med den vi er, vår personlighet og våre verdier. Det øker trivsel, glede - og også selvfølelse. På sikt vil det gi oss større overskudd og mindre stress. Og ikke mist vil det gi oss en mye dypere og mer ekte kontakt med andre, noe som er en av de mest beskyttende faktorene for vår fysiske og mentale helse - og som også faktisk gjør at vi lever lenger.

I episoden går jeg igjennom 6 tips - til deg som har lyst å bli litt mer - deg selv ❤️

For å få tilgang til alle episodene, gå til https://www.stressportalen.no.