Login

#14 Hvordan hjernen kan forsterke symptomer og hva du kan gjøre med dette.

I denne episoden beskriver jeg hvordan hjernen kan produsere og forsterke symptomer, bare ved at vi frykter eller forventer dette. En del av dette kan forklares og forstås ved å se på nocebo og placebo effektene - som er godt dokumentert i forskning. 

Jeg beskriver disse effektene, med eksempel  - og hvordan vi også kan forstå forverring av stressymptomer (særlig stressymptomer vi frykter, og som vi har opplevd mange ganger) ut i fra denne kunnskapen.

Når hjernen opplever at et symptom er betydningsfullt (ved at vi blir redd og kanskje også grubler mye rundt det) - forsterker den symptomet - dette kan virke rart, men frykten gjør at hjernen opplever symptomet som viktig. Det kan også over tid forekomme en prosess som kalles sensitisering. Sensitisering gjør at du opplever at symptomet blir kraftigere og kraftigere - selv om det ikke er noen fysisk endring i vevet i kroppen din. Dette er mulig fordi kroniske symptomer, både smerte og andre symptomer, for det meste oppstår og eksisterer i hjernen og nervesystemet ditt. 

Jeg avrunder episoden med å beskrive hvordan vi kan begynne å behandle dette - med kunnskap hentet fra forskning rundt nevroplastisk smerte. Dersom du vil lese om nevroplastisk smerte, finner du en artikkel om dette i bloggen min www.psykologliv.no/blog

God lytt! 🌸