Login

Opplever du at alt er viktig? Slik kan du bruke Eisenhower matrisen til å prioritere oppgaver og gjøremål!

Når stressresponsen er på høygir kan det føles som at ALT er viktig. Å ikke svare raskt nok på en epost, glemme å kjøpe inn kjeks til matpakken til minstemann som har turdag i morgen eller være sen med å sende en pakke i retur kan bli til en katastrofe.   

I disse situasjonene, men også når vi er mindre stresset, er det viktig å ha evnen til å prioritere. Klarer vi dette på en god måte kan vi minske sjansen for å bli overveldet av alt vi har å gjøre, eller overarbeidet i et forsøk på å få unna alle oppgaver. Vi øker også sannsynligheten for at vi faktisk får gjennomført de oppgavene som virkelig må gjøres.

For å hjelpe deg med å prioritere oppgaver kan du benytte Eisenhower- matrisen. Matrisen hjelper deg å visualisere oppgavene dine og bli mer bevisst på hvor viktige de faktisk er og hvor mye de haster. 

Eisenhower matrisen deler oppgaver inn i 4 kategorier: gjøre, planlegge, delegere, kutte. Bilde over viser et eksempel på en matrise jeg har laget med noen av mine oppgaver. 

Om vi tar oss tid til å vurdere oppgavene våre utfra hvor de faktisk befinner seg i matrisen, finner vi gjerne ut at flere av de opphavene vi har antatt hørte hjemme i kategorien "gjøre" faktisk kan plasseres i en av de andre kategoriene. Og så deilig det er å finne ut at kanskje opptil flere oppgaver kan plasseres i "kuttes" kategorien 😊