Login

Hvordan selvfølelse er linket til stress - og hvordan øke selvfølelsen din!

Selvfølelse

Selvfølelse, og hvordan dette kan knyttes til stress er et tema som er aktuelt for mange.

God selvfølelse handler om at man til tross for noen variasjoner, stort sett kjenner seg like verdifull som andre, kjenner seg trygg på seg selv, lever etter egne verdier og våger å ha egne meninger - og at dette er noe man har med seg på tvers av de fleste situasjoner 

Lav selvfølelse er når vi ofte kan kjenne på følelser av å ikke være gode nok, er mindre verdt enn andre, er uviktige, usynlige, små - eller på andre måter befinner oss under andre. 

Disse følelsene kommer gjerne opp når vi er sammen med andre, kanskje mer med noen personer enn andre. Det kan komme når vi ser hva andre har, får til, gjør eller lignende. De kan også komme når vi selv skal prestere noe. 

Lav selvfølelse er ofte noe vi har med oss fra barndom - fra våre tidlige relasjoner, men for noen kan det være fra skadelige forhold i voksen alder. 

Lav selvfølelse kan føre til mye stress. Når vi ikke føler oss gode nok kan vi legge bånd på den vi er, tilpasse oss, prøve å være en annen enn den vi er, please andre (ved for eksempel å si mer ja), ikke sette opp de beskyttende grensene vi trenger.

Noen vil jobbe hardt for ytre prestasjoner (ting, penger, stilling, utseende, makt) for å få andre til å se at man er viktig. Dessverre hjelper ingen av disse strategiene på selvfølelsen, fordi selvfølelsen handler i bunn og grunn om at du liker deg selv. 

Å jobbe med å bedre selvfølelsen kan være et viktig steg i god stressmestring - og til å bli lykkeligere og få det bedre både med deg selv og i dine relasjoner. 

Noen tips til deg som vil jobbe med selvfølelsen: 

1. Selvbevissthet og selvrefleksjon.

Bli kjent med deg selv! Reflekter rundt dine tanker, følelser og handlingsmønster. Vær nysgjerrig på hvem du er når du er alene og når du er sammen med andre. Noen finner det hjelpsomt å skrive når man driver med selvrefleksjon, andre går i terapi 

2. Selvaksept.

Selvaksept handler om å akseptere alle deler av deg selv, både de positive, og de du kanskje ikke liker like godt. Mindfulness meditasjon er et av de nyttigste verktøyene for å fremme selvaksept . For deg som har Stressportalen anbefaler jeg øvelsene "Ved havet" og "I skogen".

3. Å ta ansvar i eget liv.

Ta ansvar for det som er ditt, dine følelser, dine valg og ditt liv  Ikke driv med skyldfordeling i møte med problemer, men se heller hva du kan gjøre for å finne en løsning 

4. Vær autentisk.

Tren deg på å handle i tråd med dine egne verdier og følelser. Tilpass deg i mindre grad andres forventninger, og vær tro mot deg selv og og åpen om hvem du er. Å være autentisk er en prosess - det krever sårbarhet og mot.

P.S I Stressportalen finner du en guidet hypnose som hjelper deg med å øke selvfølelsen. Hypnose er en effektiv måte å jobbe i dybden for å endre gamle mønster og overbevisninger. Under hypnose åpnes tilgangen til de mer ubevisste delene av deg - slik at disse kan påvirkes direkte, dersom du ønsker dette. Hypnose har ingenting med det du kanskje har sett på TV å gjøre - det er en dypt avslappende og behagelig tilstand, hvor du har full kontroll selv. Det kan oppleves som en drømmende våkentilstand.

Stressportalen finner du 👉 HER