Login

Det indre barnet

Begrepet «det indre barnet» er et psykologisk og emosjonelt konsept. Det refererer til ideen om at det i hver enkelt av oss eksisterer en del av vår psyke som beholder uskylden, sårbarheten og nysgjerrigheten til barndommen vår. Dette indre barnet er oppbevaringsstedet for våre tidlige minner, opplevelser og følelser. Det kan påvirke våre voksne liv på dyptgripende måter, ofte uten at vi er klar over det.

Vårt indre barn er summen av våre tidlige erfaringer, både positive og negative. Den bærer på gleden over våre første vennskap, underet over våre første oppdagelser og den uhemmede entusiasmen vi hadde for livet. Det er også oppbevaringsstedet for våre tidlige sår og traumer, øyeblikkene med avvisning, skuffelse eller frykt som satte varige spor i oss. Disse erfaringene kan forme vår selvfølelse, egenverd og måten vi forholder oss til andre på som voksne.

Å forstå og helbrede vårt indre barn kan være en viktig del av vår personlige vekst og følelsesmessige velvære.

Her er noen nøkkelaspekter ved det indre barnet:

  • Emosjonell helbredelse: Å helbrede det indre barnet innebærer å anerkjenne og adressere tidligere emosjonelle sår. Dette kan gjøres gjennom terapi, selvrefleksjon og selvmedfølelse. Å gjenopprette kontakten med de positive aspektene ved ditt indre barn kan hjelpe deg å oppleve mer glede, lekenhet og spontanitet i ditt voksne liv.  
  • Selvaksept: Å omfavne ditt indre barn betyr å akseptere alle deler av deg selv, selv de sårede og sårbare aspektene. Det handler om å behandle deg selv med samme vennlighet og forståelse som du ville tilby et barn.  
  • Begrensende mønstre: Mange av våre atferdsmønstre har sine røtter i barndomserfaringer. Ved å gjenkjenne disse mønstrene og bli klar over hvor de kommer fra, kan vi lettere jobbe med å endre dem.  
  • Gjenopprette forbindelse med glede: Ditt indre barn har nøkkelen til å oppleve glede og undring i hverdagen. Å bli nysgjerrig på barndomshobbyer på nytt, tilbringe tid i naturen og engasjere deg i kreative aktiviteter kan hjelpe deg å finne tilbake til denne kilden til lykke.  
  • Egenomsorg: Å være god ditt indre barn innebærer egenomsorg. Det betyr å ta deg tid til deg selv, delta i aktiviteter som gir deg glede og sette grenser for å beskytte deg selv.
  • Selvmedfølelse: Prosessen ved å ta kontakt med vårt indre barn kan ofte hjelpe oss å få tak i selvmedfølelse. Vi kan også begynne å kjenne tydeligere på et ekte ønske om å ville beskytte, glede og være god mot oss selv. 
  • Tilgivelse: Å tilgi eller å gi slipp på de som kan ha forårsaket skade i barndommen din, samt å tilgi deg selv for eventuelle feil eller opplevde mangler, er kan bli en viktig del av prosessen rundt det indre barnet. 
  • Grenser: Å jobbe med det indre barnet kan styrke din evne til å sette grenser - når du sier ifra, verner om deg selv eller sier nei, beskytter du det indre barnet.  

Å omfavne og jobbe mot å helbrede av det indre barnet en reise i selvoppdagelse og selvmedfølelse. Det kan føre til større emosjonell motstandskraft, sunnere relasjoner og en dypere tilknytning til ditt autentiske selv. 

Ps 🌸

Om du ønsker å begynne knytte kontakt med den delen i deg som er ditt indre barn, anbefaler jeg å begynne med en "Indre barn meditasjon". En variant av denne meditasjonen finner du i Stressportalen, under kategorien "øvelser og meditasjoner" ➡️ "Visualisering og selvhypnose".